Séard a chuimsíonn POKER ná modheolaíocht foghlama a chinntíonn go dtiocfaidh feabhas ar fheidhmíocht an dalta. Mar chuid den chlár seo faigheann gach dalta dialann staidéir. Tá an fhoghlaim sa seimineár seo treisithe ag inneachar a bhfuil dlúthbhaint aige le daltaí an teastais shóisearaigh agus baineann úsáid as samplaí thar raon leathan ábhar ón teastas sóisearach.

Inneachar

• Foghlaim Luathaithe
– Foghlaim lán-inchinne

• Pleanáil
– Plean staidéir le haghaidh gach ábhar

• POKER – Modheolaíocht staidéir
– Breacadh nótaí
– Nótaí líneacha
– Meabhairmhapaí
– Achoimrí aonleathanaigh
– Teicnící meabhrach
– Modh scéil
– Modh Seomra Rómhánaigh
– Neamónaic
– Abairtí Amaideacha

• Athbhreithniú – Córas 5 x 5

Lóistíochtaí
Achar ama: 2 ½ uair
Uimhreacha: Suas go 50 dalta