Mar chuid den chlár seo faigheann gach duine óg dialann staidéir. Déantar an fhoghlaim sa seiminéar seo a thacú le samplaí ó raon ábhar as timthriall na hArdteistiméireachta.

Inneachar

• Foghlaim Luathaithe
– Foghlaim lán-inchinne

• Pleanáil
– Ag cruthú plean bhliaintiúil
– Ag cruthú amchláir sheachtainiúil
– Plean staidéir le haghaidh gach ábhar

• POKER – Modheolaíocht staidéir
– Breacadh nótaí
– Nótaí líneacha
– Meabhairmhapaí
– Achoimrí aonleathanaigh
– Teicnící meabhrach
– Modh scéil
– Modh Seomra Rómhánaigh
– Neamónaic
– Abairtí Amaideacha

• Athbhreithniú – Córas 5 x 5

Lóistíochtaí
Achar ama: 2 ½ uair
Uimhreacha: Grúpaí bliana