Léiríonn an clár conas a fhoghlaimimíd trínár gcéadfaí agus conas foghlaim a luathú trí theicnící inchinne ar clé agus ar dheis. Ina theannta sin cuireann sé treoir ar fáil ar eagrú agus ar phleanáil staidéir.Léiríonn sé an bealach chun nótaí éifeachtacha a chruthú ag baint úsáide as meabhairmhapaí agus tugann sé isteach teicnící cuimhne gur féidir leas a bhaint astu chun athchuimhne a fheabhsú.

Inneachar

Foghlaim:
Modh Foghlama Srathaithe – Ag cuimsiú do chéadfaí amhairc, éisteachta agus cinéistéiseach sa phróiseas foghlama.
Foghlaim Luathaithe – Conas do chuid foghlama trí theicnící foghlama lán-inchinne a luathú.

Staidéar:
Ag pleanáil – Conas do chuid ábhar a bhriseadh suas ina smutáin sholáimhsithe agus do chuid ama staidéir a phleanáil.
Nótaí – Conas nótaí a chruthú a dhéanfaidh do staidéar a luathú agus do chuimhne a fheabhsú trí úsáid a bhaint as Modh an Mheabhairmhapa.

Meabhrúchán:
Modh an Scéil – Conas úsáid a bhaint as modh an scéil chun a bhfuil foghlamtha agat a mheabhrú.
Abairtí Amaideacha – Conas úsáid a bhaint as abairtí amaideacha chun a bhfuil foghlamtha agat a mheabhrú.
Rúin Litrithe – Conas úsáid a bhaint as teicnící simplí meabhrach chun na litrithe is deacra a mheabhrú.

Lóistíochtaí
Achar ama: 2 uair
Uimhreacha: Grúpaí ranga