Is í an aidhm atá leis an gclár ná straitéisí croí-staidéir a neartú ach ag tabhairt isteach nithe eile ag an am céanna cosúil le: Stíleanna Foghlama, Léitheoireacht Ghníomhach, agus Folláine le haghaidh daltaí atá i mbun scrúduithe. Ina theannta sin tá eilimint mhór spreagthachta ag gabháil leis an gclár. Tacaítear leis an bhfoghlaim as úsáid a bhaint as samplaí thar raon leathan ábhar ó thimthriall na hArdteistiméireachta.
Déanfar an t-inneachar sa chlár seo a chur in oiriúint do riachtanais faoi leith an lucht éisteachta agus tiocfaidh sé ó na réimsí inneachair seo a leanas:

Inneachar

• Pleanáil
– Ag cruthú plean bhliaintiúil
– Ag cruthú amchláir sheachtainiúil
– Plean staidéir le haghaidh gach ábhar

• POKER – Modheolaíocht staidéir
– Breacadh Nótaí
– Nótaí líneacha
– Meabhairmhapaí
– Achoimrí aonleathanaigh

– Teicnící Meabhrach
– Modh scéil
– Modh Seomra Rómhánaigh
– Córas Chruth Uimhreach
– Neamónaic
– Abairtí Amaideacha

• Athbhreithniú – Córas 5 x 5

• Do bhuanna foghlama a thuiscint:
– Stíleanna Foghlama, Amharc, Éisteacht, Cinéistéiseach
– Cén bealach ina bhfuil tú éirimiúil? – Ilintleachtaí
– Inchinn ar clé/ar dheis agus mar a théann sé i bhfeidhm ar fhoghlaimeoirí

• Léitheoireacht
– Léitheoireacht Ghníomhach
– Mearléitheoireacht

• Athléimneacht Mhothúchánach agus Folláine le haghaidh rath scrúduithe
– Aiste bia
– Codladh
– Cleachtadh coirp
– Cothromaíocht – scíth a ligean
– Duine Fásta Maith Amháin – nascadh

• Méadú Spreagtha – SÁR Chóras Chun a Bheith Rathúil
– Féach ar a bhfuil ag teastáil uait
– Bí cinnte go dtuigeann tú cad chuige go bhfuil sé uait
– Déan plean chun é a bhaint amach
– Cuir i gcrích é
– Aisíoc tú féin

Lóistíochtaí
Achar ama: 5 uaire
Uimhreacha: Grúpaí bliana