Tá an seimineár seo curtha in oiriúint do dhaltaí sinsearacha nach bhfuil aon chur amach acu ar an gClár Scileanna Foghlama agus Staidéir le haghaidh Daltaí an Teastais Shóisearaigh.

Mar chuid den chlár seo faigheann gach duine óg dialann staidéir. Déantar an fhoghlaim sa seiminéar seo a thacú le samplaí ó raon ábhar as timthriall na hArdteistiméireachta.

Inneachar

• Foghlaim Luathaithe
– Foghlaim lán-inchinne

• Pleanáil
– Ag cruthú plean bhliaintiúil
– Ag cruthú amchláir sheachtainiúil
– Plean staidéir le haghaidh gach ábhar

• POKER – Modheolaíocht staidéir
– Breacadh nótaí
– Nótaí líneacha
– Meabhairmhapaí
– Achoimrí aonleathanaigh
– Teicnící meabhrach
– Modh scéil
– Modh Seomra Rómhánaigh
– Neamónaic
– Abairtí Amaideacha

• Athbhreithniú – Córas 5 x 5


Sonraí

Lucht Féachana Daltaí sinsearacha nach bhfuil aon chur amach acu ar an gClár Scileanna Foghlama agus Staidéir le haghaidh Daltaí an Teastais Shóisearaigh
Achar Ama 2 uair
Costas Praghas in aghaidh na mac léinn
Ionad I do scoil (ar fud na tíre)

Déan fiosrú faoin seimineár seo