Tá an seimineár seo curtha in oiriúint do dhaltaí sa chéad agus sa dara bliain. Díríonn sé a n-aird ar ár gCóras Foghlama uathúil – POKER.

Inneachar

Foghlaim Luathaithe

 • Foghlaim lán-inchinne

Pleanáil

 • Plean staidéir le haghaidh gach ábhar

POKER – Modheolaíocht staidéir

 • Breacadh nótaí
 • Nótaí líneacha
 • Meabhairmhapaí
 • Achoimrí aonleathanaigh
 • Teicnící meabhrach
 • Modh scéil
 • Modh Seomra Rómhánaigh
 • Neamónaic
 • Abairtí Amaideacha

Athbhreithniú – Córas 5 x 5


Sonraí

Lucht Féachana Daltaí atá sa chéad bliain
Achar Ama 2 uair
Costas Praghas in aghaidh na mac léinn
Ionad I do scoil (ar fud na tíre)

Déan fiosrú faoin seimineár seo