Cuireann an clár seo straitéisí ar fáil do dhaltaí sa chéad bliain a chuideoidh leo eolas a athstruchtúrú agus a thabhairt chun cuimhne.

Léiríonn an clár conas a fhoghlaimimíd trínár gcéadfaí agus conas foghlaim a luathú trí theicnící inchinne ar clé agus ar dheis. Ina theannta sin cuireann sé treoir ar fáil ar eagrú agus ar phleanáil staidéir.Léiríonn sé an bealach chun nótaí éifeachtacha a chruthú ag baint úsáide as meabhairmhapaí agus tugann sé isteach teicnící cuimhne gur féidir leas a bhaint astu chun athchuimhne a fheabhsú.


Inneachar

Foghlaim:

  • Modh Foghlama Srathaithe – Ag cuimsiú do chéadfaí amhairc, éisteachta agus cinéistéiseach sa phróiseas foghlama.
  • Foghlaim Luathaithe – Conas do chuid foghlama trí theicnící foghlama lán-inchinne a luathú.

Staidéar

  • Ag pleanáil – Conas do chuid ábhar a bhriseadh suas ina smutáin sholáimhsithe agus do chuid ama staidéir a phleanáil.
  • Nótaí – Conas nótaí a chruthú a dhéanfaidh do staidéar a luathú agus do chuimhne a fheabhsú trí úsáid a bhaint as Modh an Mheabhairmhapa.

Meabhrúchán

  • Modh an Scéil – Conas úsáid a bhaint as modh an scéil chun a bhfuil foghlamtha agat a mheabhrú.
  • Abairtí Amaideacha – Conas úsáid a bhaint as abairtí amaideacha chun a bhfuil foghlamtha agat a mheabhrú.
  • Rúin Litrithe – Conas úsáid a bhaint as teicnící simplí meabhrach chun na litrithe is deacra a mheabhrú.

Sonraí

Lucht Féachana Daltaí atá sa chéad bliain
Achar Ama 2 uair
Costas Praghas in aghaidh na mac léinn
Ionad I do scoil (ar fud na tíre)

Déan fiosrú faoin seimineár seo